Uskalla onnistua!

Kuuden henkilön suorituskyky viiden henkilön tiimillä -
ja samalla parempi työhyvinvointi ja -motivaatio.

Uskalla ottaa yhteyttä!

Ota yhteyttä WhatsApp-viestillä:

Saat vastauksen tuota pikaa.
Lähetä WhatsApp-viesti!

Miten tiimit toimivat?

Tiimien voima

Tiimien voima perustuu yhdessä koordinoituun toimintaan. Siinä tehdään työtä kohti yhteistä tavoitetta, hyödyntäen tiimin jäsenten yhteisiä ja erilaisia ominaisuuksia toisiaan vahvistaen.

Koordinoidun toiminnan ja yhteiseksi koetun tavoitteen mahdollistaa avoin kommunikaatio tiimin sisällä. Asioista puhutaan avoimesti. Kaikista asioista. Tämän ansiosta koko tiimillä on tarkka ja reaaliaikainen kuva siitä, mitä tehdään, miten tehdään ja kuka tekee. Poikkeamat aiotusta tulevat esille ja niihin reagoidaan nopeasti. Näin toimien tiimi tekee sekä oikeata asiaa (ketteryys), että asioita oikein (tehokkuus). Tiimien sisällä välittyy tärkeä hiljainen tieto. Tämä on organisaatioiden voima.

Luottamus

Avoin kommunikaatio vaatii luottamuksen. Tiimien toiminta perustuu nimenomaan jäsenten väliseen vahvaan luottamukseen. Luottamus mahdollistaa vapaaehtoisen keskinäisen riippuvuuden. Keskinäinen riippuvuus - kaveriin voi luottaa- tekee erikoistumisen ja erilaisuuden hyödyntämisen mahdolliseksi.

Juuri tästä tulee ylimääräinen suorituskykykerroin verrattuna ryhmään yksilöitä. Luottamuksen puute vaatii erilaisia kontrollimekanismeja, mitkä jäykistävät, hidastavat ja estävät kasvua. Tiimeissä nämä kontrollimekanismit ovat minimissään (Lean -ajattelu).

Kehitys

Kehitys tapahtuu, kun poistumme mukavuusalueelta. Tiimien luottamuksen luoma vahva psykologinen turva mahdollistaa toiminnan mukavuusalueen ulkopuolella. Mukavuusalueen ulkopuolella toimiminen kehittää mutta myös rasittaa. Lyhyinä annoksina se kehittää. Pitkinä vähentää suorituskykyä. Tiimin luoma psykologinen turva tuo tarvittavan palautumisen myös stressaavassa ympäristössä. Tämä hyvinvointi on edellytys jatkuvasti parantuvalle suorituskyvylle.

 

Edellä kuvattu on tuttu varmasti monen organisaation visiosta. Rakennetuissa tiimeissä se ei ole unelma vaan päivittäistä arkea. Tästä syystä tiimit ovat varmasti tuottavia investointeja.

Meistä sanottua

AsiakasreferenssiT

Jussi Kanerva

Head of Insights, 4LS, System Team, Nokia Software

Jannen tiiminrakennuksessa yhdistyy laaja ja vankka kokemus erilaisista tiimeistä, tiimien rakentamisesta sekä teorioista jotka toimivat. Parasta metodissa on periaatepohjaisuus yhdistettynä erittäin selkeään konkreettiseen toteutukseen, joka selkeästi on todettu toimivaksi. Periaatepohjaisuus mahdollisti metodin joustavan soveltamisen suoraan meidän tiimin tarpeisiin. Metodi luo selkeän suunnitelman missä tiiminrakennus sidottiin tiimin päivittäiseen toimintaan. Näin kaikille muodostuu selkeä kuva sekä itse prosessista että yksittäisistä aktiviteeteista. Tämä selkeys on erittäin motivoivaa ja luo tarvittavan draivin mitä tarvitaan toteuttamiseen "arjen usvassa" päivittäiseen työhön sitoen.Metodin hyödyt eivät tule ilmaiseksi - tiimin on silti tehtävä vaadittava työ tämän eteen. Tämä vaadittava työ on erittäin selkeästi tuotu esiin heti rakennusprosessin alkuvaiheessa. Jälleen kerran, pohjautuen hyvin tunnettuihin ja helposti sovellettaviin periaatteisiin. Jannen esimerkit elävästä elämästä kertovat vuosien työstä ja opituista asioista sekä erheiden että toimivien käytäntöjen kautta. Tätä kautta tiimi pääsi suoraan kiinni parhaisiin käytänteisiin ja tämä puolestaan säästi merkittävästi aikaa joka olisi muuten tarvittu vastaavan toimintatason saavuttamiseksi.Tiimin rakennus sessioiden aikana tulleet kysymykset ovat aina saaneet vastauksen sekä tuoneet useita oivalluksia yksilötasolla mikä tekee meidän tiimistämme taas askeleen tiukemman – kuten tarkoitus onkin.